AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Prvobitno je kroz niz sastanaka oba projektna partnera ugovoren plan aktivnosti. Po kvartalima je napravljen plan nabavki i definisan budžet. Nakon toga ustanovljeni su lokaliteti u pomenutim regionima gde postoje informacije o autohtonim sortama voća i vinove loze. Tokom jeseni 2017. obavljen je obilazak terena, mapiranje, evidentiranje i determinacija autohtonih sorti u pograničnom području. Napravljena mapa nalazišta autohtonih sorti poslužila je za dalja ispitivanja, uzimanje uzoraka zemljišta kao i biljnog materijala koji bi kasnije bio čuvan u strogo kontrolisanih uslovima a pomoću kulture tkiva i drugih tehnika umnožavanja sačuvan od zaborava. Projekat osim što ima za cilj očuvanje autohtonih sorti, takođe doprinosi razvoju visokoškolskih ustanova kroz povezivanje i saradnju sa drugim institucijama istog tipa. Oprema koja je nabavljena preko pomenutog projekta značajno će unaprediti i olakšati rad kako nastavnog osoblja tako i studenata VTŠSS u Požarevcu.