AUTOHTONE SORTE

Autohtone sorte voća i vinove loze predstavljaju dragoceni izvor germaplazme pogodne za oplemenjivanje. Ove sorte su izuzetno prilagođene našim agroklimatskim uslovima i spontano rastu, preživljavaju na našim prstorima i po nekiloko stotina godina. Obzirom da su naviknute na naše agroklimatske uslove, imaju manje poteškoća da se normalno razvijaju. Danak globalizacije bio je potiskivanje starih sorti i upotreba novih sorti i hibrida sa značajno većim prinosom kako bi se mogle ispoštovati sve veće potrebe za hranom sa enormnim porastom svetske populacije. Usled toga, autohtone sorte su značajno potisnute, marginalizovane i sada se mogu jedino naći u starim, zapuštenim voćnjacima i vinogradima, u nepristupačnim predelima i starim seoskim gazdinstvima gde odolevaju svim neprilikama. Takođe, manastrirska imanja su „trezori“ ovih starih sorti gde se sa kolena na koleno prenosilo znanje o voćarstvu i vinogradarstvu, kalemarski i rezački zanat. Poslednjih godina se javilo značajno interesovanje za autohtnonim sortama pa su rasadničari i kalemari počeli proizvoditi- kalemiti sve više starim sorti.

Jabuka :
1) Petrovača suva i kisela
2) Budimka
3) Krstovača
4) Kožara
5) Zelenika
6) Šumaovka
7) Kolačara
Kruška :
1) Lubeničarka
2) Limunka
3) Vodenjak
4) Arapka
5) Karamanka
6) Krasanka
7) Takuša
8) Ječmenka
Vinova loza:
1) Tamjanika crna i bela
2) Drenak
3) Plovdina-Lisičina
4) Prokupac
5) Začinak
6) Kadarka – Skadarka
7) Bagrina
Kajsija :
1) domaća sitna kajsija
Breskva :
1) vinogradarska