BANATSKI UNIVERZITET POLJOPRIVREDNIH NAUKA I VETERINARSTVA TEMIŠVAR
  • Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
  • 0256 277 007
  • 0256 277 126
  • secretariat_agro@usab-tm.ro
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA POŽAREVAC
  • Nemanjina 2, 12000 Požarevac
  • +381 12 531-668
  • +381 12 531-667
  • visa_po@ptt.rs